1. ייצור הכנסה מהבית מכל מקום בעולם.
2. עצמאות מלאה ללא תלות באף אחד.

3. אני מאמין שאני מסוגל לפתח לעצמי מיומנות מסחר מקצועית.